Heb je een klacht?

Klachtenregeling

Het kan zijn dat wij niet aan jouw verwachtingen voldoen. Dat vinden we erg vervelend. We horen dit dan graag van je. Je kunt je klacht via het formulier hieronder kenbaar maken.

Wat doen we met je klacht?

We behandelen je klacht met zorg, zoeken uit wat er is gebeurd en beoordelen je klacht in alle redelijkheid. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen tien werkdagen nemen wij contact met je op om de ontvangst van je klacht te bevestigen en te checken of we je klacht goed begrijpen. We streven ernaar je zo snel mogelijk duidelijkheid te geven of en zo ja hoe we je klacht kunnen oplossen. In principe moet dit binnen 4 weken zijn afgewikkeld.

Tevreden met de geboden oplossing?

Mooi. We zijn blij dat je tevreden bent met de oplossing. Je hebt ons in staat gesteld te leren van eventuele fouten en ons effectiever laten werken.

Niet tevreden met het antwoord?

Zijn wij er na onze inspanningen nog niet in geslaagd om jouw klacht naar tevredenheid op te lossen? Dan kun je de klacht binnen 3 maanden na onze afwikkeling voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). GoFin is bij het Kifid geregistreerd onder nummer 300.016299. Je klacht wordt door het Kifid alleen behandeld als je éérst onze klachtprocedure hebt doorlopen. Tenslotte kun je je klacht ook voorleggen aan een burgerlijke rechter. We gaan er vanuit dat we je klacht gewoon samen kunnen oplossen.

Klachtenformulier

Vermeld bij je klacht de volgende zaken:

  • Je naam, adres, e-mail en telefoonnummer
  • Een omschrijving van je klacht
  • Een inschatting van je eventuele schade
  • Hoe jij denkt dat we je klacht naar tevredenheid kunnen oplossen.